DU ER HER

Aktuelle saker

 • Årsmøte 6. april 2017

  Årsmøte 6. april 2017

  Årsmøte avholdes 6. april kl. 10.00 i Brannvernforeningens lokaler. Umiddelbart etter orienterer brannsjef Knut Birger Bakken om brannen i den verneverdige bebyggelsen i Lillehammer i januar, med påfølgende diskusjon rundt temaet sikring av gammel trehusbebyggelse.

 • FGs sprinklerkonferanse 21. og 22. mars 2017

  FGs sprinklerkonferanse 21. og 22. mars 2017

  FGs sprinklerkonferanse holdes på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen tirsdag 21. og 22. mars 2017. Konferansen er det årlige arrangementet hvor man får faglig påfyll og kan holde seg oppdatert på siste utvikling. Det legges stor vekt på å tilby informasjon som man normalt må oppsøke de store konferansene i Europa for å ta del i. Målgruppe: FG-sertifiserte foretak og personell og andre interesserte fra organisasjoner og virksomheter fra inn- og utland som er berørt av sprinkler- og vanntåkeanlegg i en eller annen form. Mer informasjon om konferansen på FGs nettside, www.fgsikring.no

 • Advarer mot frostskader

  Advarer mot frostskader

  Med vinter og kulde øker risikoen for frostskader på vannrør. I tillegg til vannskader kan frostsprengte rørsystem gi omfattende skader på vannbaserte slokkesystemer, slik at disse ikke fungere som forutsatt ved branntilløp.

 • OFAS tilbyr gratis kurs for tilsynsansatte i brannvesenet

  OFAS tilbyr gratis kurs for tilsynsansatte i brannvesenet

 • Avvik på sprinkleranlegg kan få store konsekvenser

  Avvik på sprinkleranlegg kan få store konsekvenser

  Det starter en brann i Norge hver eneste dag, noe som kan påføre samfunnet tap av verdier og menneskeliv. Halvparten av forsikrings-/erstatningsutbetalingene har vært i forbindelse med brann i næringsbygg. Når en brann først starter, kan den raskt bli ukontrollerbar. Et sprinkleranlegg vil kunne kontrollere brannen i en tidlig fase, noe som vil begrense skadeomfanget, verdier sikres og liv reddes. Det er derfor viktig at sprinkleranlegget fungerer som tiltenkt.

 • Slokkeanlegg redder liv

  Slokkeanlegg redder liv

  Brannen i Tysvær i fjor kan sette ny standard for alle landets kommuner.

 • Konstant inert luft vs. inergen

  Konstant inert luft vs. inergen

  Slokkesystemer basert på konstant inert luft og Inergen installeres nå i langt større grad enn tidligere. Kan den ene metoden sies å være bedre enn den andre?

 • Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg

  Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg

  Antall sprinkleranlegg i boliger øker her i landet. I fjor ble det montert mer enn 80 000 sprinklerhoder i norske boliger. Det er dobbelt så mange som i 2004.

 • Hvordan bedre kvaliteten på sprinkleranlegg?

  Hvordan bedre kvaliteten på sprinkleranlegg?

  Det finnes over 30 000 sprinkleranlegg installert i norske bygninger. Hva kan gjøres for å øke kvaliteten på norske sprinkleranlegg. Hvilke mangler/ulemper finnes i dagens kontrollsystem, og hvordan fungerer kontrollsystemet i dag. Hvor ligger avviksmajoriteten?

 • Tror på INERGEN-fremtid

  Tror på INERGEN-fremtid

  Tre studenter på branningeniørstudiet ved Høgskolen Stord/Haugesund, har i sin avsluttende bacheloroppgave forsket på bruk av INERGEN slokkegass i verneverdige bygg. De fant at bruken er god, men at slokkeanlegget må tilpasses lekkasjetallet for bygget.

 • Vellykket øvelse med sprinkleranlegg

  Vellykket øvelse med sprinkleranlegg

  Mye skjer på markedet for sprinkler i Norge. Det har blant annet kommet nye forskrifter som krever sprinkler i flere typer bygg, og markedet vokser. Totalt 575.000 sprinkler er installert i 2011.

 • Samling av vannmiljøene

  Samling av vannmiljøene

  DSB arbeider nå med å revidere forskriften for forebyggende brannvern. I denne forbindelse vil også bestemmelser om slokkevann og sprinklervann, være et aktuelt tema. OFS (nytt navn OFAS) arbeidet mye med disse spørsmålene, gjennom mange år.

 • Møte mellom OFAS og Sprinklerfrämjandet

  Møte mellom OFAS og Sprinklerfrämjandet

  Sprinklerfrämjandet deltok på OFAS sitt styremøte den 26. august 2011, for å gi en presentasjon av sin virksomhet og for å utveksle kunnskap og erfaringer. Sprinklerfrämjandet var representert ved Gösta Holmstedt og deres styreleder Henrik Johansson. I møtet ble det bl.a. diskutert hvordan vi kan forbedre vårt samarbeid gjennom utveksling av erfaringer og aktiviteter.

 • Nye krav til automatiske slokkeanlegg i ny byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10)

  Nye krav til automatiske slokkeanlegg i ny byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10)

  Krav til sikkerhet ved brann i TEK 10 kap. 11 er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-5. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende TEK § 7-2, men med en del redaksjonelle endringer og språklige endringer og presiseringer. Reelle endringer gjelder i hovedsak nye krav gitt i § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider, og gjelder krav til alarm- og slokkeanlegg samt evakueringsplaner i visse typer byggverk.


In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider