DU ER HER

Slokkeanlegg redder liv

Brannen i Tysvær i fjor kan sette ny standard for alle landets kommuner. Les mer »


Advarer mot frostskader

Med vinter og kulde øker risikoen for frostskader på vannrør. I tillegg til vannskader kan frostsprengte rørsystem gi omfattende skader på vannbaserte... Les mer »


Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg

Antall sprinkleranlegg i boliger øker her i landet. I fjor ble det montert mer enn 80 000 sprinklerhoder i norske boliger. Det er dobbelt så mange som... Les mer »


Vanntåkekonferansen 2013

Brannteknisk Forening (BTF), Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) og Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) arrangerer vanntåkekonfranse 7. og... Les mer »


Tror på INERGEN-fremtid

Tre studenter på branningeniørstudiet ved Høgskolen Stord/Haugesund, har i sin avsluttende bacheloroppgave forsket på bruk av INERGEN slokkegass i ver... Les mer »


Vellykket øvelse med sprinkleranlegg

Mye skjer på markedet for sprinkler i Norge. Det har blant annet kommet nye forskrifter som krever sprinkler i flere typer bygg, og markedet vokser. T... Les mer »


Årsmøte i OFAS

Årsmøte i OFAS avholdes torsdag 25. april 2013. Agenda for møtet finnes her: Les mer »


Samling av vannmiljøene

DSB arbeider nå med å revidere forskriften for forebyggende brannvern. I denne forbindelse vil også bestemmelser om slokkevann og sprinklervann, være ... Les mer »


Møte mellom OFAS og Sprinklerfrämjandet

Sprinklerfrämjandet deltok på OFAS sitt styremøte den 26. august 2011, for å gi en presentasjon av sin virksomhet og for å utveksle kunnskap og erfari... Les mer »


Nye krav til automatiske slokkeanlegg i ny byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10)

Krav til sikkerhet ved brann i TEK 10 kap. 11 er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-5. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende TEK ... Les mer »


Ny boligsprinklerstandard

Det har på initiativ og med bidrag fra blant annet Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (i dag Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg), b... Les mer »


Ny nettside for OFAS

I forbindelse med at tidligere Opplysningskontoret for sprinkleranlegg etter en revitaliseringsprosess har skiftet navn til Opplysningskontoret for au... Les mer »


Arkiv: Tidligere saker
In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider